Visa allt om Nercia Holding AB
Visa allt om Nercia Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -27 -15 -10
Resultat efter finansnetto 4 070 1 024 1 231 1 732
Årets resultat 4 070 1 024 1 231 1 732
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 174 1 582 1 332 1 362
Omsättningstillgångar 5 092 1 864 1 820 5 650
Tillgångar 6 266 3 446 3 153 7 012
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 256 3 436 3 013 1 782
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 10 140 5 230
Skulder och eget kapital 6 266 3 446 3 153 7 012
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 450 1 250 600 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -21 -27 -15 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 99,84% 99,71% 95,56% 25,41%
Kassalikviditet 50 920,00% 18 640,00% 1 300,00% 108,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...