Visa allt om Schaktbolaget i Borås AB
Visa allt om Schaktbolaget i Borås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Nettoomsättning 2 672 1 938 1 141 670
Övrig omsättning 33 21 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 550 389 333 273
Resultat efter finansnetto 473 309 276 257
Årets resultat 6 20 0 94
Balansräkningar (tkr)
2015-10 2014-10 2013-10 2012-10
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 999 1 933 2 686 734
Omsättningstillgångar 877 909 542 362
Tillgångar 4 876 2 842 3 227 1 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 170 164 144 144
Obeskattade reserver 1 144 682 404 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 795 1 544 2 208 608
Kortfristiga skulder 766 451 470 216
Skulder och eget kapital 4 876 2 842 3 227 1 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-10
2014-10
2013-10
2012-10
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 888 574 318 173
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 306 165 117 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 2 705 1 959 1 162 670
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 891 969 1 141 670
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 372 439 228
Rörelseresultat, EBITDA 828 568 467 304
Nettoomsättningförändring 37,87% 69,85% 70,30% -%
Du Pont-modellen 11,28% 13,69% 10,32% 24,89%
Vinstmarginal 20,58% 20,07% 29,18% 40,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,15% 23,63% 6,31% 21,79%
Soliditet 21,79% 24,49% 13,69% 21,86%
Kassalikviditet 114,49% 201,55% 115,32% 167,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...