Visa allt om 232 Industries AB
Visa allt om 232 Industries AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 962 1 001 937 585
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 193 97 309
Resultat efter finansnetto 194 192 97 309
Årets resultat 194 231 82 228
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 683 643 609 484
Tillgångar 683 643 609 484
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 365 279 278
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 387 277 330 206
Skulder och eget kapital 683 643 609 484
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 396 432 420 140
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0
Sociala kostnader 174 176 176 44
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 962 1 001 937 585
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 962 1 001 937 585
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 678 664 212
Rörelseresultat, EBITDA 194 193 97 309
Nettoomsättningförändring -3,90% 6,83% 60,17% -%
Du Pont-modellen 28,40% 30,02% 15,93% 63,84%
Vinstmarginal 20,17% 19,28% 10,35% 52,82%
Bruttovinstmarginal 97,19% 96,60% 91,89% 95,21%
Rörelsekapital/omsättning 30,77% 36,56% 29,78% 47,52%
Soliditet 43,34% 56,77% 45,81% 57,44%
Kassalikviditet 176,49% 232,13% 184,55% 234,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...