Visa allt om Fredrik Roos Medical Consulting AB
Visa allt om Fredrik Roos Medical Consulting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 181 172 329
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 154 137 264
Resultat efter finansnetto 155 138 265
Årets resultat 96 74 145
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0
Omsättningstillgångar 370 327 388
Tillgångar 370 327 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 169 195
Obeskattade reserver 140 101 67
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 56 126
Skulder och eget kapital 370 327 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 100
Omsättning 181 172 329
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 181 172 329
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 2 2
Rörelseresultat, EBITDA 154 137 264
Nettoomsättningförändring 5,23% -47,72% -%
Du Pont-modellen 41,89% 42,20% 68,04%
Vinstmarginal 85,64% 80,23% 80,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 168,51% 157,56% 79,64%
Soliditet 74,11% 75,77% 62,98%
Kassalikviditet 569,23% 583,93% 307,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...