Visa allt om FlexKom AB
Visa allt om FlexKom AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04
Nettoomsättning 2 624 2 500 - 2 160
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -92 -6 - 22
Resultat efter finansnetto -92 -6 - 22
Årets resultat -75 1 - 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 * 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0
Anläggningstillgångar 2 3 - 0
Omsättningstillgångar 266 297 - 277
Tillgångar 268 300 - 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 105 - 61
Obeskattade reserver 0 17 - 6
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0
Kortfristiga skulder 238 178 - 209
Skulder och eget kapital 268 300 - 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 106 0 - 283
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 33 0 - 89
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0
Omsättning 2 624 2 500 - 2 160
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 2 160
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 414
Rörelseresultat, EBITDA -91 -4 - 22
Nettoomsättningförändring 4,96% -% -% -%
Du Pont-modellen -34,33% -2,00% -% 7,94%
Vinstmarginal -3,51% -0,24% -% 1,02%
Bruttovinstmarginal 14,10% 9,04% -% 34,03%
Rörelsekapital/omsättning 1,07% 4,76% -% 3,15%
Soliditet 10,82% 39,42% -% 23,62%
Kassalikviditet 111,76% 144,94% -% 132,54%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-04: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...