Visa allt om UR Application AB
Visa allt om UR Application AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 145 70 20 104
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -18 -1 4 -5
Resultat efter finansnetto 1 -1 4 -5
Årets resultat 1 -1 4 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 168 87 0 0
Omsättningstillgångar 78 138 249 211
Tillgångar 246 225 249 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 47 49 45
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 178 201 166
Skulder och eget kapital 246 225 249 211
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 145 70 20 104
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -18 -1 4 -5
Nettoomsättningförändring 107,14% 250,00% -80,77% -%
Du Pont-modellen 0,41% -0,44% 1,61% -2,37%
Vinstmarginal 0,69% -1,43% 20,00% -4,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -83,45% -57,14% 240,00% 43,27%
Soliditet 19,51% 20,89% 19,68% 21,33%
Kassalikviditet 39,20% 77,53% 123,88% 127,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...