Visa allt om GFG Industries AB
Visa allt om GFG Industries AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 060 63 0 0
Övrig omsättning - 104 11 -
Rörelseresultat (EBIT) -2 997 -2 838 11 -985
Resultat efter finansnetto 16 894 -3 534 -1 519 -1 969
Årets resultat 17 577 12 1 969 -1 969
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 776 160 200 160 200 159 200
Omsättningstillgångar 23 953 11 948 5 551 0
Tillgångar 226 729 172 148 165 751 159 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 766 114 096 113 435 98 031
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 000 17 500 17 500 48 000
Kortfristiga skulder 39 963 40 551 34 817 13 169
Skulder och eget kapital 226 729 172 148 165 751 159 200
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 776 156 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 679 49 - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 060 167 11 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 060 63 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 519 210 - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 997 -2 838 11 -985
Nettoomsättningförändring 4 757,14% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,67% -1,65% -% -%
Vinstmarginal 568,46% -4 504,76% -% -%
Bruttovinstmarginal 73,86% 100,00% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -523,20% -45 401,59% -% -%
Soliditet 80,17% 66,28% 68,44% 61,58%
Kassalikviditet 59,94% 29,46% 15,94% 0,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...