Visa allt om Grind Clean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 340 283 436
Övrig omsättning 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -7 46
Resultat efter finansnetto -10 -7 46
Årets resultat -10 -7 33
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 19 26
Omsättningstillgångar 107 100 121
Tillgångar 107 119 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 65 76 83
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 43 64
Skulder och eget kapital 107 119 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD 0 0 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 187 92 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 59 29 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 392 283 436
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 170 283 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 124 125 193
Rörelseresultat, EBITDA -4 0 54
Nettoomsättningförändring 20,14% -35,09% -%
Du Pont-modellen -8,41% -5,88% 31,51%
Vinstmarginal -2,65% -2,47% 10,55%
Bruttovinstmarginal 86,18% 77,03% 80,73%
Rörelsekapital/omsättning 19,12% 20,14% 13,07%
Soliditet 60,75% 63,87% 56,85%
Kassalikviditet 123,81% 146,51% 115,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...