Visa allt om Grind Clean AB
Visa allt om Grind Clean AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 347 340 283 436
Övrig omsättning 37 52 - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -9 -7 46
Resultat efter finansnetto -4 -10 -7 46
Årets resultat -4 -10 -7 33
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 19 26
Omsättningstillgångar 89 107 100 121
Tillgångar 89 107 119 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 65 76 83
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 42 43 64
Skulder och eget kapital 89 107 119 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - 0 0 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 179 187 92 98
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 53 59 29 41
Utdelning till aktieägare 5 0 0 0
Omsättning 384 392 283 436
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 347 170 283 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 124 125 193
Rörelseresultat, EBITDA -4 -4 0 54
Nettoomsättningförändring 2,06% 20,14% -35,09% -%
Du Pont-modellen -4,49% -8,41% -5,88% 31,51%
Vinstmarginal -1,15% -2,65% -2,47% 10,55%
Bruttovinstmarginal 84,73% 86,18% 77,03% 80,73%
Rörelsekapital/omsättning 17,58% 19,12% 20,14% 13,07%
Soliditet 68,54% 60,75% 63,87% 56,85%
Kassalikviditet 246,43% 123,81% 146,51% 115,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...