Visa allt om Mike Ots Värmeteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Nettoomsättning 1 674 1 491 3 588
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 159 -7 163
Resultat efter finansnetto 156 -8 163
Årets resultat 121 4 108
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 50 70
Omsättningstillgångar 619 459 552
Tillgångar 649 510 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 283 162 158
Obeskattade reserver 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 80 149 0
Kortfristiga skulder 286 198 449
Skulder och eget kapital 649 510 622
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
Löner till styrelse & VD - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 236 354 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 104 141 210
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 1 674 1 491 3 588
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 674 1 491 3 588
Personalkostnader per anställd (tkr) 343 495 815
Rörelseresultat, EBITDA 179 13 193
Nettoomsättningförändring 12,27% -58,44% -%
Du Pont-modellen 24,50% -1,37% 26,21%
Vinstmarginal 9,50% -0,47% 4,54%
Bruttovinstmarginal 67,20% 59,62% 74,86%
Rörelsekapital/omsättning 19,89% 17,51% 2,87%
Soliditet 43,61% 31,76% 27,18%
Kassalikviditet 216,43% 231,82% 122,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...