Visa allt om Investment AB Nockan
Visa allt om Investment AB Nockan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning - 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) - 0 0
Resultat efter finansnetto - 0 0
Årets resultat - 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0
Omsättningstillgångar - 50 50
Tillgångar - 50 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 50 50
Obeskattade reserver - 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0
Långfristiga skulder - 0 0
Kortfristiga skulder - 0 0
Skulder och eget kapital - 50 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Löner till styrelse & VD - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning - 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet -% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...