Visa allt om Cilla Rörby AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 641 780 944 312
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -30 -7 54
Resultat efter finansnetto -42 -30 -8 54
Årets resultat -42 -30 -8 40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 401 540 759 388
Tillgångar 401 540 759 388
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 52 82 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 351 488 677 298
Skulder och eget kapital 401 540 759 388
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 335 - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 105 - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 641 780 944 312
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 641 780 944 312
Personalkostnader per anställd (tkr) 447 469 555 -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -30 -7 54
Nettoomsättningförändring -17,82% -17,37% 202,56% -%
Du Pont-modellen -10,47% -5,56% -0,92% 13,92%
Vinstmarginal -6,55% -3,85% -0,74% 17,31%
Bruttovinstmarginal 93,45% 83,21% 75,21% 35,90%
Rörelsekapital/omsättning 7,80% 6,67% 8,69% 28,85%
Soliditet 12,47% 9,63% 10,80% 23,20%
Kassalikviditet 114,25% 110,66% 112,11% 130,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...