Visa allt om Comstedt & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 327 507 1 030 942
Övrig omsättning - 21 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -17 -2 149
Resultat efter finansnetto 43 -18 -2 149
Årets resultat 34 -18 -3 110
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 45 50 7
Omsättningstillgångar 92 115 121 242
Tillgångar 137 160 171 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 59 77 160
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 11 0 0
Kortfristiga skulder 44 90 94 89
Skulder och eget kapital 137 160 171 249
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 411
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - -
Löner till övriga anställda 46 182 459 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - -
Sociala kostnader 31 92 134 181
Utdelning till aktieägare 0 0 0 80
Omsättning 327 528 1 030 942
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 327 507 1 030 942
Personalkostnader per anställd (tkr) 137 320 683 610
Rörelseresultat, EBITDA 44 -12 0 151
Nettoomsättningförändring -35,50% -50,78% 9,34% -%
Du Pont-modellen 32,12% -10,62% -1,17% 59,84%
Vinstmarginal 13,46% -3,35% -0,19% 15,82%
Bruttovinstmarginal 91,74% 90,93% 100,00% 98,51%
Rörelsekapital/omsättning 14,68% 4,93% 2,62% 16,24%
Soliditet 67,88% 36,88% 45,03% 64,26%
Kassalikviditet 209,09% 127,78% 128,72% 271,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...