Visa allt om Ovebring International Sales AB
Visa allt om Ovebring International Sales AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 105 0 96 75
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 105 -1 41 38
Resultat efter finansnetto 105 -1 41 38
Årets resultat 82 -1 32 28
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 80 80 0
Omsättningstillgångar 122 15 34 92
Tillgångar 202 95 114 92
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 49 50 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 45 64 14
Skulder och eget kapital 202 95 114 92
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 30 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 10 9
Utdelning till aktieägare 0 0 22 38
Omsättning 105 0 96 75
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 96 38
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 40 18
Rörelseresultat, EBITDA 105 -1 41 38
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 28,00% -%
Du Pont-modellen 51,98% -% 35,96% 41,30%
Vinstmarginal 100,00% -% 42,71% 50,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 69,52% -% -31,25% 104,00%
Soliditet 75,74% 51,58% 43,86% 84,78%
Kassalikviditet 248,98% 33,33% 53,12% 657,14%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...