Visa allt om KFL Trading AB
Visa allt om KFL Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 496 3 795 959 127
Övrig omsättning 2 5 40 -
Rörelseresultat (EBIT) 517 80 -77 -12
Resultat efter finansnetto 516 84 -77 -12
Årets resultat 306 80 -77 -12
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 112 79 39 0
Omsättningstillgångar 1 825 1 769 736 99
Tillgångar 1 936 1 847 775 99
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 106 26 38
Obeskattade reserver 129 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 512 512 512 0
Kortfristiga skulder 884 1 229 237 60
Skulder och eget kapital 1 936 1 847 775 99
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 382 328 160 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 120 103 50 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 4 498 3 800 999 127
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 496 3 795 959 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 432 210 -
Rörelseresultat, EBITDA 541 90 -77 -12
Nettoomsättningförändring 18,47% 295,72% 655,12% -%
Du Pont-modellen 26,70% 4,55% -9,94% -12,12%
Vinstmarginal 11,50% 2,21% -8,03% -9,45%
Bruttovinstmarginal 32,18% 26,64% 65,48% 42,52%
Rörelsekapital/omsättning 20,93% 14,23% 52,03% 30,71%
Soliditet 26,48% 5,74% 3,35% 38,38%
Kassalikviditet 167,99% 117,41% 217,30% 163,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...