Visa allt om BearPeak Mountain Houses AB
Visa allt om BearPeak Mountain Houses AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 17 3 845 315 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -24 359 298 192
Resultat efter finansnetto -24 359 -16 -15
Årets resultat -24 539 -16 -15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 503 0 0
Omsättningstillgångar 1 782 253 5 103 4 627
Tillgångar 1 782 1 756 5 103 4 627
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 87 69 35
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 447 1 447 4 200 4 200
Kortfristiga skulder 272 222 834 392
Skulder och eget kapital 1 782 1 756 5 103 4 627
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 17 3 845 315 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -24 359 298 192
Nettoomsättningförändring -99,56% 1 120,63% -% -%
Du Pont-modellen -1,35% 20,44% 5,84% -%
Vinstmarginal -141,18% 9,34% 94,60% -%
Bruttovinstmarginal 0,00% 93,13% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 8 882,35% 0,81% 1 355,24% -%
Soliditet 3,54% 4,95% 1,35% 0,76%
Kassalikviditet 80,88% 113,96% 3,00% 10,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...