Visa allt om A N K Fastighets AB
Visa allt om A N K Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 378 362 380 353
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 91 206 226
Resultat efter finansnetto -15 90 205 226
Årets resultat 1 52 120 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 732 4 900 4 882 3 700
Omsättningstillgångar 933 792 377 256
Tillgångar 5 664 5 692 5 259 3 956
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 347 346 294 175
Obeskattade reserver 114 131 108 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 982 4 982 4 282 3 530
Kortfristiga skulder 221 232 575 195
Skulder och eget kapital 5 664 5 692 5 259 3 956
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 378 362 380 353
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 153 211 316 308
Nettoomsättningförändring 4,42% -4,74% 7,65% -%
Du Pont-modellen -0,25% 1,60% 3,92% 5,71%
Vinstmarginal -3,70% 25,14% 54,21% 64,02%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 188,36% 154,70% -52,11% 17,28%
Soliditet 7,70% 7,87% 7,19% 5,47%
Kassalikviditet 422,17% 341,38% 65,57% 131,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...