Visa allt om John Lundholm Holding AB
Visa allt om John Lundholm Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning 228 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 210 -38 -73 -11
Resultat efter finansnetto 987 2 142 -645 -56
Årets resultat 987 2 142 -645 -56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 000 1 900 1 850 1 775
Omsättningstillgångar 1 507 1 925 5 4
Tillgångar 2 507 3 825 1 855 1 779
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 478 1 491 -651 -6
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 250 1 250 1 450
Kortfristiga skulder 30 1 085 1 256 336
Skulder och eget kapital 2 507 3 825 1 855 1 779
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare 1 500 25 0 0
Omsättning 228 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 210 -38 -73 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 98,84% 38,98% -35,09% -0,34%
Kassalikviditet 5 023,33% 177,42% 0,40% 1,19%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...