Visa allt om NEI Trading & Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning - 10 38 4
Övrig omsättning - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) - -76 17 -6
Resultat efter finansnetto - 3 -8 -17
Årets resultat - 3 -8 -17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0
Anläggningstillgångar - 30 48 51
Omsättningstillgångar - 360 456 247
Tillgångar - 389 505 299
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 50 25 33
Obeskattade reserver - 0 0 0
Avsättningar (tkr) - -22 0 0
Långfristiga skulder - 179 285 173
Kortfristiga skulder - 182 194 92
Skulder och eget kapital - 389 505 299
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader - - - 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0
Omsättning - 10 38 7
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -73 20 -6
Nettoomsättningförändring -% -73,68% 850,00% -%
Du Pont-modellen -% 4,11% 3,76% -2,01%
Vinstmarginal -% 160,00% 50,00% -150,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 780,00% 689,47% 3 875,00%
Soliditet -% 12,85% 4,95% 11,04%
Kassalikviditet -% 98,35% 135,05% 168,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...