Visa allt om Sprinklerinstallationer Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 9 387 7 569 4 344 3 495
Övrig omsättning 153 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 -295 162 128
Resultat efter finansnetto 111 -303 158 125
Årets resultat 111 -192 98 31
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 182 140 196
Omsättningstillgångar 1 296 1 223 809 343
Tillgångar 1 419 1 405 949 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 -13 179 81
Obeskattade reserver 0 0 111 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 172 0 0
Kortfristiga skulder 1 310 1 246 659 376
Skulder och eget kapital 1 419 1 405 949 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 4 266 3 617 2 454 2 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 1 572 1 224 693 673
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 9 540 7 656 4 344 3 495
Nyckeltal
Antal anställda 13 11 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 722 688 869 699
Personalkostnader per anställd (tkr) 489 482 614 588
Rörelseresultat, EBITDA 179 -246 218 156
Nettoomsättningförändring 24,02% 74,24% 24,29% -%
Du Pont-modellen 8,46% -21,00% 17,07% 23,75%
Vinstmarginal 1,28% -3,90% 3,73% 3,66%
Bruttovinstmarginal 80,52% 82,52% 90,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,15% -0,30% 3,45% -0,94%
Soliditet 6,91% -0,93% 27,99% 26,24%
Kassalikviditet 92,06% 94,70% 122,76% 91,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...