Visa allt om Sprinklerinstallationer Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Nettoomsättning 7 569 4 344 3 495
Övrig omsättning 87 - -
Rörelseresultat (EBIT) -295 162 128
Resultat efter finansnetto -303 158 125
Årets resultat -192 98 31
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 140 196
Omsättningstillgångar 1 223 809 343
Tillgångar 1 405 949 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -13 179 81
Obeskattade reserver 0 111 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 172 0 0
Kortfristiga skulder 1 246 659 376
Skulder och eget kapital 1 405 949 539
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 3 617 2 454 2 244
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 1 224 693 673
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 7 656 4 344 3 495
Nyckeltal
Antal anställda 11 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 688 869 699
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 614 588
Rörelseresultat, EBITDA -246 218 156
Nettoomsättningförändring 74,24% 24,29% -%
Du Pont-modellen -21,00% 17,07% 23,75%
Vinstmarginal -3,90% 3,73% 3,66%
Bruttovinstmarginal 82,52% 90,49% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,30% 3,45% -0,94%
Soliditet -0,93% 27,99% 26,24%
Kassalikviditet 94,70% 122,76% 91,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...