Visa allt om Internetupplysningar i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 170 384 320 85
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 56 7 52
Resultat efter finansnetto -32 55 5 52
Årets resultat -32 43 4 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 105 145 128 124
Tillgångar 105 145 128 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 135 92 88
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 11 36 36
Skulder och eget kapital 105 145 128 124
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 170 384 320 85
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -25 56 7 52
Nettoomsättningförändring -55,73% 20,00% 276,47% -%
Du Pont-modellen -23,81% 38,62% 5,47% 41,94%
Vinstmarginal -14,71% 14,58% 2,19% 61,18%
Bruttovinstmarginal 32,94% 43,75% 42,50% 92,94%
Rörelsekapital/omsättning 60,59% 34,90% 28,75% 103,53%
Soliditet 98,10% 93,10% 71,88% 70,97%
Kassalikviditet 5 250,00% 1 318,18% 355,56% 344,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...