Visa allt om Internetupplysningar i Sverige AB
Visa allt om Internetupplysningar i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning - 170 384 320 85
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - -25 56 7 52
Resultat efter finansnetto - -32 55 5 52
Årets resultat - -32 43 4 38
Balansräkningar (tkr)
2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 0 0 0 0
Omsättningstillgångar - 105 145 128 124
Tillgångar - 105 145 128 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 103 135 92 88
Obeskattade reserver - 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 2 11 36 36
Skulder och eget kapital - 105 145 128 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare - 0 0 0 0
Omsättning - 170 384 320 85
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA - -25 56 7 52
Nettoomsättningförändring -% -55,73% 20,00% 276,47% -%
Du Pont-modellen -% -23,81% 38,62% 5,47% 41,94%
Vinstmarginal -% -14,71% 14,58% 2,19% 61,18%
Bruttovinstmarginal -% 32,94% 43,75% 42,50% 92,94%
Rörelsekapital/omsättning -% 60,59% 34,90% 28,75% 103,53%
Soliditet -% 98,10% 93,10% 71,88% 70,97%
Kassalikviditet -% 5 250,00% 1 318,18% 355,56% 344,44%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...