Visa allt om Grossel Entreprenad AB
Visa allt om Grossel Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-08 2013-08
Nettoomsättning 1 338 1 997
Övrig omsättning 350 850
Rörelseresultat (EBIT) 380 16
Resultat efter finansnetto 352 16
Årets resultat 274 12
Balansräkningar (tkr)
2014-08 2013-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 138 108
Omsättningstillgångar 1 501 1 142
Tillgångar 1 638 1 250
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 336 62
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 674 532
Kortfristiga skulder 628 656
Skulder och eget kapital 1 638 1 250
Löner & utdelning (tkr)
2014-08
2013-08
Löner till styrelse & VD - -
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 460 1 470
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader - -
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 1 688 2 847
Nyckeltal
Antal anställda 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 669 499
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 368
Rörelseresultat, EBITDA 421 43
Nettoomsättningförändring -33,00% -%
Du Pont-modellen 23,20% 1,28%
Vinstmarginal 28,40% 0,80%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,25% 24,34%
Soliditet 20,51% 4,96%
Kassalikviditet 239,01% 174,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...