Visa allt om Chamonelle Aktiebolag
Visa allt om Chamonelle Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 905 3 253 3 611 2 193
Övrig omsättning 2 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 438 679 1 117 587
Resultat efter finansnetto 432 679 1 111 574
Årets resultat 249 361 644 317
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 300 400 0 0
Omsättningstillgångar 2 144 2 424 1 875 1 077
Tillgångar 2 444 2 824 1 875 1 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 021 1 072 861 367
Obeskattade reserver 745 636 425 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 500 0 0
Kortfristiga skulder 679 616 589 567
Skulder och eget kapital 2 444 2 824 1 875 1 077
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 700 640 559 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 193 168 156 87
Utdelning till aktieägare 350 300 150 150
Omsättning 2 907 3 253 3 611 2 193
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 627 1 806 2 193
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 414 372 466
Rörelseresultat, EBITDA 538 779 1 117 587
Nettoomsättningförändring -10,70% -9,91% 64,66% -%
Du Pont-modellen 17,92% 24,04% 59,63% 54,50%
Vinstmarginal 15,08% 20,87% 30,96% 26,77%
Bruttovinstmarginal 67,37% 75,16% 71,23% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,43% 55,58% 35,61% 23,26%
Soliditet 65,55% 55,53% 63,60% 43,93%
Kassalikviditet 297,64% 381,33% 305,60% 176,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...