Visa allt om Xtend AB
Visa allt om Xtend AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 649 804 1 109 890
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -21 -69 217 316
Resultat efter finansnetto -20 -71 218 317
Årets resultat 6 4 134 173
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 329 290 672 564
Tillgångar 329 290 672 564
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 181 307 223
Obeskattade reserver 10 40 120 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 131 69 245 260
Skulder och eget kapital 329 290 672 564
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 365 408 418 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 111 128 131 87
Utdelning till aktieägare 0 0 130 50
Omsättning 649 804 1 109 890
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 804 1 109 890
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 554 581 385
Rörelseresultat, EBITDA -21 -69 217 316
Nettoomsättningförändring -19,28% -27,50% 24,61% -%
Du Pont-modellen -6,38% -23,79% 32,29% 56,21%
Vinstmarginal -3,24% -8,58% 19,57% 35,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 86,07% 95,76% 95,06%
Rörelsekapital/omsättning 30,51% 27,49% 38,50% 34,16%
Soliditet 59,21% 73,17% 59,61% 49,99%
Kassalikviditet 251,15% 420,29% 274,29% 216,92%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...