Visa allt om Cocomero Group AB
Visa allt om Cocomero Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 576 393 31
Övrig omsättning - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -9 188 -141
Resultat efter finansnetto -11 185 -141
Årets resultat -16 149 -141
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 37 31
Omsättningstillgångar 192 123 22
Tillgångar 220 160 52
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 42 58 -91
Obeskattade reserver 19 24 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 126
Kortfristiga skulder 159 70 17
Skulder och eget kapital 220 160 52
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 117 0 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 37 0 12
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 576 397 31
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 576 - 31
Personalkostnader per anställd (tkr) 165 - 65
Rörelseresultat, EBITDA 0 194 -138
Nettoomsättningförändring 46,56% 1 167,74% -%
Du Pont-modellen -4,09% 117,50% -271,15%
Vinstmarginal -1,56% 47,84% -454,84%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 90,32%
Rörelsekapital/omsättning 5,73% 13,49% 16,13%
Soliditet 25,83% 47,95% -175,00%
Kassalikviditet 120,75% 175,71% 129,41%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...