Visa allt om EKSK8 Bygg & Allservice AB
Visa allt om EKSK8 Bygg & Allservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 173 314 356 423
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 15 -95 42
Resultat efter finansnetto 0 14 -95 43
Årets resultat 0 14 -83 21
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 17 21 0
Omsättningstillgångar 54 116 43 212
Tillgångar 54 133 65 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 2 -12 71
Obeskattade reserver 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 43 44 45 65
Kortfristiga skulder 9 86 31 64
Skulder och eget kapital 54 133 65 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD 81 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 138 257 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 36 74 111 72
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 173 314 356 423
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 173 314 178 212
Personalkostnader per anställd (tkr) 118 212 185 105
Rörelseresultat, EBITDA 0 20 -93 42
Nettoomsättningförändring -44,90% -11,80% -15,84% -%
Du Pont-modellen 1,85% 11,28% -146,15% 19,81%
Vinstmarginal 0,58% 4,78% -26,69% 9,93%
Bruttovinstmarginal 89,60% 88,22% 93,26% 89,60%
Rörelsekapital/omsättning 26,01% 9,55% 3,37% 34,99%
Soliditet 3,70% 1,50% -18,46% 37,66%
Kassalikviditet 600,00% 134,88% 138,71% 331,25%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...