Visa allt om Reliqua AB
Visa allt om Reliqua AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 828 766 1 308 901
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 223 -234 -9 -33
Resultat efter finansnetto 194 -248 -18 -33
Årets resultat 194 -248 -18 -33
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 310 310 310 310
Omsättningstillgångar 649 553 626 436
Tillgångar 959 863 936 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 61 309 327
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 261 292 0 0
Kortfristiga skulder 443 510 627 419
Skulder och eget kapital 959 863 936 746
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 113 121 181 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 35 38 57 54
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 828 766 1 308 901
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 828 766 1 308 901
Personalkostnader per anställd (tkr) 246 241 390 239
Rörelseresultat, EBITDA 223 -234 -9 -33
Nettoomsättningförändring 8,09% -41,44% 45,17% -%
Du Pont-modellen 23,25% -27,11% -0,85% -4,42%
Vinstmarginal 26,93% -30,55% -0,61% -3,66%
Bruttovinstmarginal 89,13% 50,91% 62,31% 35,63%
Rörelsekapital/omsättning 24,88% 5,61% -0,08% 1,89%
Soliditet 26,59% 7,07% 33,01% 43,83%
Kassalikviditet 16,25% 10,39% 45,61% 72,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...