Visa allt om HATT et SÖNER AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 3 564 5 411 5 927 1 738
Övrig omsättning 44 120 62 3
Rörelseresultat (EBIT) -1 741 4 307 -317
Resultat efter finansnetto -1 825 -40 287 -323
Årets resultat -1 825 -77 249 -323
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 524 565 62 82
Omsättningstillgångar 1 444 1 625 1 965 1 346
Tillgångar 1 969 2 190 2 027 1 428
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 600 677 428
Obeskattade reserver 0 0 5 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 755 986 0 0
Kortfristiga skulder 965 605 1 346 1 001
Skulder och eget kapital 1 969 2 190 2 027 1 428
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 739 720 569 259
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 249 226 178 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 3 608 5 531 5 989 1 741
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 188 1 804 1 976 579
Personalkostnader per anställd (tkr) 344 331 256 114
Rörelseresultat, EBITDA -1 721 24 327 -299
Nettoomsättningförändring -34,13% -8,71% 241,02% -%
Du Pont-modellen -88,42% 0,18% 15,15% -22,13%
Vinstmarginal -48,85% 0,07% 5,18% -18,18%
Bruttovinstmarginal 35,49% 60,01% 61,95% 49,94%
Rörelsekapital/omsättning 13,44% 18,85% 10,44% 19,85%
Soliditet 12,65% 27,40% 33,59% 29,97%
Kassalikviditet 81,66% 256,36% 108,99% 107,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...