Visa allt om Celon i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 0 554 668 365
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 101 -69 -75
Resultat efter finansnetto 0 98 -73 -77
Årets resultat 0 98 -73 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 0
Omsättningstillgångar 1 55 64 20
Tillgångar 1 55 68 20
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 -1 -99 -27
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 56 167 47
Skulder och eget kapital 1 55 68 20
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 36 104 59
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 11 33 18
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 554 668 365
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 554 668 365
Personalkostnader per anställd (tkr) - 48 143 77
Rörelseresultat, EBITDA 0 101 -69 -75
Nettoomsättningförändring -100,00% -17,07% 83,01% -%
Du Pont-modellen -% 183,64% -101,47% -375,00%
Vinstmarginal -% 18,23% -10,33% -20,55%
Bruttovinstmarginal -% 67,87% 43,56% 29,86%
Rörelsekapital/omsättning -% -0,18% -15,42% -7,40%
Soliditet 0,00% -1,82% -145,59% -135,00%
Kassalikviditet 50,00% 35,71% 23,35% 42,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...