Visa allt om Aktiebolaget Borgfelder Strasse Holding
Visa allt om Aktiebolaget Borgfelder Strasse Holding

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -2 -4 -2 -3
Resultat efter finansnetto -12 -73 -105 -115 -16
Årets resultat -1 -1 -3 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 420 3 420 3 502 2 502
Omsättningstillgångar 50 45 1 910 1 907 1 004
Tillgångar 50 2 465 5 330 5 409 3 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 47 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 2 415 5 283 5 359 3 456
Skulder och eget kapital 50 2 465 5 330 5 409 3 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -2 -4 -2 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 2,03% 0,88% 0,92% 1,43%
Kassalikviditet -% 1,86% 36,15% 35,58% 29,05%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...