Visa allt om Az Euro Trans Aktiebolag
Visa allt om Az Euro Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 294 125
Övrig omsättning - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 -40
Resultat efter finansnetto 50 -40
Årets resultat 39 -40
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 0 0
Omsättningstillgångar 120 17
Tillgångar 120 17
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 49 10
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 60 7
Kortfristiga skulder 11 0
Skulder och eget kapital 120 17
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - -
Löner till övriga anställda 9 0
Varav resultatlön till övriga anställda - -
Sociala kostnader 3 0
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 294 125
Nyckeltal
Antal anställda 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 294 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 12 -
Rörelseresultat, EBITDA 50 -40
Nettoomsättningförändring 135,20% -%
Du Pont-modellen 41,67% -235,29%
Vinstmarginal 17,01% -32,00%
Bruttovinstmarginal 96,94% 96,00%
Rörelsekapital/omsättning 37,07% 13,60%
Soliditet 40,83% 58,82%
Kassalikviditet 1 090,91% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...