Visa allt om Generic Constructions Stockholm AB
Visa allt om Generic Constructions Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 270 1 367 1 523 946
Övrig omsättning 14 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 177 42 211 297
Resultat efter finansnetto 175 39 209 296
Årets resultat 133 29 161 162
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 0 0 0
Omsättningstillgångar 542 531 613 586
Tillgångar 567 531 613 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 235 102 233 212
Obeskattade reserver 75 75 75 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 354 305 299
Skulder och eget kapital 567 531 613 586
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 900 781 776 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 351 237 196 99
Utdelning till aktieägare 120 0 160 140
Omsättning 2 284 1 367 1 523 946
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 135 684 762 473
Personalkostnader per anställd (tkr) 715 465 494 242
Rörelseresultat, EBITDA 177 42 211 297
Nettoomsättningförändring 66,06% -10,24% 60,99% -%
Du Pont-modellen 31,39% 8,10% 34,75% 50,68%
Vinstmarginal 7,84% 3,15% 13,99% 31,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,78% 98,82% 99,47%
Rörelsekapital/omsättning 12,56% 12,95% 20,22% 30,34%
Soliditet 51,76% 30,23% 47,55% 45,61%
Kassalikviditet 210,89% 150,00% 200,98% 195,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...