Visa allt om INhjo AB
Visa allt om INhjo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 90 2 717 2 294
Övrig omsättning 31 35 5 5
Rörelseresultat (EBIT) -43 -148 -719 -1 128
Resultat efter finansnetto -40 -160 -763 -1 173
Årets resultat -40 -160 -763 -1 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 673 739
Omsättningstillgångar 148 133 188 89
Tillgångar 148 133 861 828
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 63 -63 -299
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 407 620
Kortfristiga skulder 65 70 516 507
Skulder och eget kapital 148 133 861 828
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 53 1 220 1 066
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 6 262 274
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 31 125 2 722 2 299
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 388 382
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 212 225
Rörelseresultat, EBITDA -43 -148 -551 -1 008
Nettoomsättningförändring -100,00% -96,69% 18,44% -%
Du Pont-modellen -% -111,28% -83,51% -136,23%
Vinstmarginal -% -164,44% -26,46% -49,17%
Bruttovinstmarginal -% -24,44% 57,34% 57,19%
Rörelsekapital/omsättning -% 70,00% -12,07% -18,22%
Soliditet 56,08% 47,37% -7,32% -36,11%
Kassalikviditet 227,69% 190,00% 22,67% 5,92%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...