Visa allt om Rulex AB
Visa allt om Rulex AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 997 811 1 447 1 054 47
Övrig omsättning - 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 323 458 398 408 -2
Resultat efter finansnetto 321 458 398 409 -2
Årets resultat 249 357 310 319 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 101 0 0
Omsättningstillgångar 790 815 706 630 57
Tillgångar 790 815 807 630 57
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 493 434 376 366 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 297 381 431 264 10
Skulder och eget kapital 790 815 807 630 57
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda - 210 520 400 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader - 66 268 160 0
Utdelning till aktieägare 228 190 300 300 0
Omsättning 997 817 1 447 1 054 47
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 997 811 724 527 47
Personalkostnader per anställd (tkr) 604 290 402 288 16
Rörelseresultat, EBITDA 323 458 398 408 -2
Nettoomsättningförändring 22,93% -43,95% 37,29% 2 142,55% -%
Du Pont-modellen 40,89% 56,32% 49,32% 64,92% -3,51%
Vinstmarginal 32,40% 56,60% 27,51% 38,80% -4,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 86,66% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 49,45% 53,51% 19,00% 34,72% 100,00%
Soliditet 62,41% 53,25% 46,59% 58,10% 84,21%
Kassalikviditet 265,99% 213,91% 163,81% 238,64% 570,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...