Visa allt om Green Genie AB
Visa allt om Green Genie AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 608 580 350 534
Övrig omsättning 27 27 23 18
Rörelseresultat (EBIT) 21 0 -18 6
Resultat efter finansnetto 20 0 -19 6
Årets resultat 18 0 -19 4
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 293 330 180 368
Tillgångar 293 330 180 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 53 35 35 54
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 240 295 144 314
Skulder och eget kapital 293 330 180 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 330 327 161 269
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 104 103 50 85
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 635 607 373 552
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 608 580 350 534
Personalkostnader per anställd (tkr) 468 468 232 363
Rörelseresultat, EBITDA 21 0 -18 6
Nettoomsättningförändring 4,83% 65,71% -34,46% -%
Du Pont-modellen 7,17% 0,00% -10,00% 1,63%
Vinstmarginal 3,45% 0,00% -5,14% 1,12%
Bruttovinstmarginal 99,67% 98,28% 100,00% 94,38%
Rörelsekapital/omsättning 8,72% 6,03% 10,29% 10,11%
Soliditet 18,09% 10,61% 19,44% 14,67%
Kassalikviditet 122,08% 111,86% 125,00% 117,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...