Visa allt om Böhlin Ställningar AB
Visa allt om Böhlin Ställningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 2 531 2 250 2 671 3 830
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 159 165 -109 520
Resultat efter finansnetto 152 152 -109 520
Årets resultat 118 116 16 286
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 408 512 405 108
Omsättningstillgångar 586 325 439 980
Tillgångar 994 837 844 1 087
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 396 338 222 386
Obeskattade reserver 0 0 0 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 207 244 278 0
Kortfristiga skulder 390 255 345 571
Skulder och eget kapital 994 837 844 1 087
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 356 1 084 1 579 2 096
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 432 343 531 626
Utdelning till aktieägare 75 60 0 180
Omsättning 2 531 2 250 2 671 3 830
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 506 450 382 547
Personalkostnader per anställd (tkr) 365 293 312 409
Rörelseresultat, EBITDA 320 314 -53 549
Nettoomsättningförändring 12,49% -15,76% -30,26% -%
Du Pont-modellen 16,00% 19,71% -12,91% 47,84%
Vinstmarginal 6,28% 7,33% -4,08% 13,58%
Bruttovinstmarginal 98,93% 95,69% 94,76% 98,30%
Rörelsekapital/omsättning 7,74% 3,11% 3,52% 10,68%
Soliditet 39,84% 40,38% 26,30% 44,32%
Kassalikviditet 150,26% 127,45% 127,25% 171,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...