Visa allt om Cupola Sundsvall AB
Visa allt om Cupola Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 3 015 2 980 2 438
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 213 255 3
Resultat efter finansnetto 215 266 3
Årets resultat 125 206 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 80 52
Omsättningstillgångar 1 311 968 914
Tillgångar 1 452 1 048 965
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 383 257 51
Obeskattade reserver 50 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 420 200 500
Kortfristiga skulder 599 591 414
Skulder och eget kapital 1 452 1 048 965
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 568 620 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 229 251 229
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 3 015 2 980 2 438
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 508 1 490 1 219
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 438 417
Rörelseresultat, EBITDA 239 274 9
Nettoomsättningförändring 1,17% 22,23% -%
Du Pont-modellen 14,81% 25,38% 0,31%
Vinstmarginal 7,13% 8,93% 0,12%
Bruttovinstmarginal 54,03% 49,83% 47,33%
Rörelsekapital/omsättning 23,62% 12,65% 20,51%
Soliditet 29,06% 24,52% 5,28%
Kassalikviditet 183,14% 149,75% 184,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...