Visa allt om Technology Management Michael Nagy AB
Visa allt om Technology Management Michael Nagy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 1 483 1 671 1 532 739
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 341 517 298 411
Resultat efter finansnetto 341 517 298 409
Årets resultat 195 294 169 223
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 266 1 086 865 590
Tillgångar 1 305 1 086 865 590
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 771 656 442 273
Obeskattade reserver 405 317 182 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 49
Kortfristiga skulder 129 113 241 164
Skulder och eget kapital 1 305 1 086 865 590
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 650 639 680 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 -
Sociala kostnader 201 201 214 -
Utdelning till aktieägare 80 80 80 0
Omsättning 1 483 1 671 1 532 739
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 742 836 766 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 456 448 507 -
Rörelseresultat, EBITDA 345 517 298 411
Nettoomsättningförändring -11,25% 9,07% 107,31% -%
Du Pont-modellen 26,13% 47,61% 34,45% 69,66%
Vinstmarginal 22,99% 30,94% 19,45% 55,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,67% 58,23% 40,73% 57,65%
Soliditet 83,29% 83,17% 67,51% 59,26%
Kassalikviditet 981,40% 961,06% 358,92% 359,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...