Visa allt om Rhino Wood & Plastic Production Sweden AB
Visa allt om Rhino Wood & Plastic Production Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Nettoomsättning 10 10 40 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 1 29 -24
Resultat efter finansnetto 0 1 29 -23
Årets resultat 0 1 27 -23
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 120 112 111 82
Tillgångar 120 112 111 82
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 105 104 77
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 7 7 5
Skulder och eget kapital 120 112 111 82
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 10 10 40 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 1 29 -24
Nettoomsättningförändring 0,00% -75,00% -% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,89% 26,13% -%
Vinstmarginal 0,00% 10,00% 72,50% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 1 050,00% 1 050,00% 260,00% -%
Soliditet 87,50% 93,75% 93,69% 93,90%
Kassalikviditet 800,00% 1 600,00% 1 585,71% 1 640,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...