Visa allt om Balkongglas i Stockholm AB
Visa allt om Balkongglas i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 106 1 061 1 000 952 411
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 73 66 -35 24 71
Resultat efter finansnetto 72 59 -35 23 70
Årets resultat 56 46 -18 16 39
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 22 35 49 63
Omsättningstillgångar 420 407 325 514 169
Tillgångar 427 428 360 563 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 94 48 105 89
Obeskattade reserver 0 0 0 18 18
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 220 53 21 26
Kortfristiga skulder 318 115 260 420 99
Skulder och eget kapital 427 428 360 563 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 207 370 145
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 248 267 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 78 92 65 116 46
Utdelning till aktieägare 56 0 0 39 0
Omsättning 1 106 1 061 1 000 952 411
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 106 1 061 1 000 952 411
Personalkostnader per anställd (tkr) 348 359 281 488 195
Rörelseresultat, EBITDA 87 80 -21 38 77
Nettoomsättningförändring 4,24% 6,10% 5,04% 131,63% -%
Du Pont-modellen 17,10% 15,42% -9,72% 4,26% 30,74%
Vinstmarginal 6,60% 6,22% -3,50% 2,52% 17,27%
Bruttovinstmarginal 54,88% 61,55% 39,90% 74,68% 79,56%
Rörelsekapital/omsättning 9,22% 27,52% 6,50% 9,87% 17,03%
Soliditet 25,06% 21,96% 13,33% 21,01% 44,27%
Kassalikviditet 71,07% 169,57% 61,92% 49,76% 170,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...