Visa allt om Avesta Stenugnsbageri AB
Visa allt om Avesta Stenugnsbageri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12
Nettoomsättning 4 626 4 095
Övrig omsättning 189 123
Rörelseresultat (EBIT) -102 -233
Resultat efter finansnetto -174 -302
Årets resultat -174 -302
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0
Anläggningstillgångar 805 1 052
Omsättningstillgångar 364 399
Tillgångar 1 169 1 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 48
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0
Långfristiga skulder 342 714
Kortfristiga skulder 773 689
Skulder och eget kapital 1 169 1 451
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0
Löner till övriga anställda 1 965 1 918
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 693 624
Utdelning till aktieägare 0 0
Omsättning 4 815 4 218
Nyckeltal
Antal anställda 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 514 455
Personalkostnader per anställd (tkr) 326 283
Rörelseresultat, EBITDA 145 -48
Nettoomsättningförändring 12,97% -%
Du Pont-modellen -8,73% -16,06%
Vinstmarginal -2,20% -5,69%
Bruttovinstmarginal 74,19% 70,89%
Rörelsekapital/omsättning -8,84% -7,08%
Soliditet 4,62% 3,31%
Kassalikviditet 17,98% 36,87%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...