Visa allt om Glädje AB
Visa allt om Glädje AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 20 754 23 514 27 740 29 631
Övrig omsättning 296 1 203 487 1 031
Rörelseresultat (EBIT) -2 442 -1 916 -2 730 200
Resultat efter finansnetto -2 599 -2 117 -2 975 63
Årets resultat 1 -2 117 -2 975 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 541 7 202 9 084 8 564
Omsättningstillgångar 2 121 3 134 2 076 1 509
Tillgångar 7 662 10 335 11 161 10 073
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 293 293 210 925
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 1 610 3 028 1 799
Kortfristiga skulder 6 718 8 433 7 923 7 349
Skulder och eget kapital 7 662 10 335 11 161 10 073
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 5 799 7 489 9 016 9 038
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - -
Sociala kostnader 1 570 1 814 2 319 2 383
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 21 050 24 717 28 227 30 662
Nyckeltal
Antal anställda 20 24 29 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 038 980 957 1 743
Personalkostnader per anställd (tkr) 369 388 391 677
Rörelseresultat, EBITDA -473 27 -1 104 1 274
Nettoomsättningförändring -11,74% -15,23% -6,38% -%
Du Pont-modellen -31,87% -18,54% -24,46% 1,99%
Vinstmarginal -11,77% -8,15% -9,84% 0,67%
Bruttovinstmarginal 61,51% 63,40% 61,08% 61,18%
Rörelsekapital/omsättning -22,15% -22,54% -21,08% -19,71%
Soliditet 3,82% 2,84% 1,88% 9,18%
Kassalikviditet 22,52% 28,52% 18,84% 12,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...