Visa allt om Winroth Konsult AB
Visa allt om Winroth Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 154 178 126 69
Övrig omsättning - - - 4
Rörelseresultat (EBIT) 78 -33 -55 -172
Resultat efter finansnetto 78 -33 -55 -172
Årets resultat 78 -33 -55 -172
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 143 58 64 91
Tillgångar 143 58 64 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 46 39 44
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 9 9 36
Kortfristiga skulder 10 3 16 10
Skulder och eget kapital 143 58 64 91
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 154 178 126 73
Nyckeltal
Antal anställda - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 126 69
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 78 -33 -55 -172
Nettoomsättningförändring -13,48% 41,27% 82,61% -%
Du Pont-modellen 54,55% -56,90% -85,94% -189,01%
Vinstmarginal 50,65% -18,54% -43,65% -249,28%
Bruttovinstmarginal 81,82% 67,42% 76,19% -111,59%
Rörelsekapital/omsättning 86,36% 30,90% 38,10% 117,39%
Soliditet 86,71% 79,31% 60,94% 48,35%
Kassalikviditet 500,00% 1 166,67% 237,50% 250,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...