Visa allt om Tunbyns grävkonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 20 464 6 046 1 092 4 075
Övrig omsättning 8 18 140 42
Rörelseresultat (EBIT) 1 024 593 88 371
Resultat efter finansnetto 860 514 58 293
Årets resultat 646 556 35 51
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 984 4 540 192 1 244
Omsättningstillgångar 3 253 1 787 809 553
Tillgångar 10 237 6 327 1 000 1 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 338 692 136 151
Obeskattade reserver 0 0 210 200
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 771 3 566 164 994
Kortfristiga skulder 3 128 2 069 490 452
Skulder och eget kapital 10 237 6 327 1 000 1 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 2 473 861 244 514
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 965 344 72 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50
Omsättning 20 472 6 064 1 232 4 117
Nyckeltal
Antal anställda 8 3 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 558 2 015 1 092 2 038
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 454 382 433
Rörelseresultat, EBITDA 1 683 864 116 706
Nettoomsättningförändring 238,47% 453,66% -73,20% -%
Du Pont-modellen 10,01% 9,40% 8,80% 20,65%
Vinstmarginal 5,01% 9,84% 8,06% 9,10%
Bruttovinstmarginal 43,70% 61,18% 75,92% 62,36%
Rörelsekapital/omsättning 0,61% -4,66% 29,21% 2,48%
Soliditet 13,07% 10,94% 29,98% 16,61%
Kassalikviditet 104,00% 86,37% 165,10% 122,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...