Visa allt om RMS Lagerinredningar AB
Visa allt om RMS Lagerinredningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 36 239 25 978 23 209 20 067 17 220
Övrig omsättning 695 567 466 524 5
Rörelseresultat (EBIT) 2 415 -1 386 838 1 497 3 161
Resultat efter finansnetto 2 334 -1 472 799 1 453 3 163
Årets resultat 1 833 -265 579 786 1 729
Balansräkningar (tkr)
2016-09 2015-09 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 374 298 248 78 186
Omsättningstillgångar 10 202 7 628 6 123 5 826 5 918
Tillgångar 10 576 7 925 6 371 5 904 6 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 572 739 1 694 1 615 1 829
Obeskattade reserver 54 0 1 207 1 158 813
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 949 7 186 3 470 3 131 3 462
Skulder och eget kapital 10 576 7 925 6 371 5 904 6 104
Löner & utdelning (tkr)
2016-09
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 4 634 3 504 4 175 4 048 2 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 2 038 1 447 1 574 1 384 876
Utdelning till aktieägare 0 0 690 0 1 000
Omsättning 36 934 26 545 23 675 20 591 17 225
Nyckeltal
Antal anställda 12 9 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 020 2 886 2 321 2 230 2 153
Personalkostnader per anställd (tkr) 569 573 600 618 458
Rörelseresultat, EBITDA 2 540 -1 318 868 1 521 3 185
Nettoomsättningförändring 39,50% 11,93% 15,66% 16,53% -%
Du Pont-modellen 22,97% -17,43% 13,20% 25,36% 51,83%
Vinstmarginal 6,70% -5,32% 3,62% 7,46% 18,37%
Bruttovinstmarginal 54,31% 37,81% 47,74% 53,25% 56,47%
Rörelsekapital/omsättning 6,22% 1,70% 11,43% 13,43% 14,26%
Soliditet 24,72% 9,32% 41,37% 41,81% 39,78%
Kassalikviditet 61,32% 69,65% 104,76% 90,13% 112,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...