Visa allt om Kabalen AB
Visa allt om Kabalen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 536 681 574 779
Övrig omsättning 40 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -12 121 -65 16
Resultat efter finansnetto -12 120 -66 16
Årets resultat -12 105 -52 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 70 96 74
Omsättningstillgångar 120 176 65 149
Tillgångar 169 246 161 223
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 91 103 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 78 143 111 159
Skulder och eget kapital 169 246 161 223
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 141 182 161 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 43 71 56 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 576 681 574 779
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 536 - 574 779
Personalkostnader per anställd (tkr) 198 - 230 413
Rörelseresultat, EBITDA 9 147 -46 29
Nettoomsättningförändring -21,29% 18,64% -26,32% -%
Du Pont-modellen -7,10% 49,19% -40,37% 7,17%
Vinstmarginal -2,24% 17,77% -11,32% 2,05%
Bruttovinstmarginal 100,00% 91,48% 60,45% 75,87%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 4,85% -8,01% -1,28%
Soliditet 53,85% 41,87% 31,06% 27,05%
Kassalikviditet 153,85% 123,08% 58,56% 93,71%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...