Visa allt om All Time Design i Ulricehamn AB
Visa allt om All Time Design i Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 462 191 268 1 693
Övrig omsättning 2 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 -64 -129 -265
Resultat efter finansnetto 76 -99 -178 -318
Årets resultat 76 -99 -178 -318
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 72 101 32
Omsättningstillgångar 56 74 46 286
Tillgångar 79 146 147 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -469 -545 -446 -268
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 498 609 568 425
Kortfristiga skulder 50 81 25 161
Skulder och eget kapital 79 146 147 318
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
Löner till styrelse & VD 0 0 8 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 7 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 2 0 21 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 464 233 268 1 693
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 268 847
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 37 169
Rörelseresultat, EBITDA 126 -35 -100 -251
Nettoomsättningförändring 141,88% -28,73% -84,17% -%
Du Pont-modellen 135,44% -43,84% -87,76% -83,33%
Vinstmarginal 23,16% -33,51% -48,13% -15,65%
Bruttovinstmarginal 60,39% 72,77% 61,57% 63,32%
Rörelsekapital/omsättning 1,30% -3,66% 7,84% 7,38%
Soliditet -593,67% -373,29% -303,40% -84,28%
Kassalikviditet 84,00% 7,41% 80,00% 115,53%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...