Visa allt om All Time Design i Ulricehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 191 268 1 693
Övrig omsättning 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) -64 -129 -265
Resultat efter finansnetto -99 -178 -318
Årets resultat -99 -178 -318
Balansräkningar (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 101 32
Omsättningstillgångar 74 46 286
Tillgångar 146 147 318
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -545 -446 -268
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 609 568 425
Kortfristiga skulder 81 25 161
Skulder och eget kapital 146 147 318
Löner & utdelning (tkr)
2015-05
2014-05
2013-05
Löner till styrelse & VD 0 8 213
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 7 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 21 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 233 268 1 693
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 268 847
Personalkostnader per anställd (tkr) - 37 169
Rörelseresultat, EBITDA -35 -100 -251
Nettoomsättningförändring -28,73% -84,17% -%
Du Pont-modellen -43,84% -87,76% -83,33%
Vinstmarginal -33,51% -48,13% -15,65%
Bruttovinstmarginal 72,77% 61,57% 63,32%
Rörelsekapital/omsättning -3,66% 7,84% 7,38%
Soliditet -373,29% -303,40% -84,28%
Kassalikviditet 7,41% 80,00% 115,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...