Visa allt om Molit i Västerås AB
Visa allt om Molit i Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -3 -9 -8 0
Resultat efter finansnetto -1 28 -40 -8 0
Årets resultat -1 28 -40 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 29 44 964 989 50
Tillgångar 29 44 964 989 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 30 202 42 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 14 762 947 0
Skulder och eget kapital 29 44 964 989 50
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 -3 -9 -8 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 68,18% 20,95% 4,25% 100,00%
Kassalikviditet -% 314,29% 2,10% 5,39% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...