Visa allt om Molit i Västerås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -9 -8 0
Resultat efter finansnetto 28 -40 -8 0
Årets resultat 28 -40 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 44 964 989 50
Tillgångar 44 964 989 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 202 42 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 762 947 0
Skulder och eget kapital 44 964 989 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -9 -8 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 68,18% 20,95% 4,25% 100,00%
Kassalikviditet 314,29% 2,10% 5,39% -%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...