Visa allt om Rebeco AB
Visa allt om Rebeco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 -25 -9 -12
Resultat efter finansnetto -52 65 809 -12
Årets resultat -52 65 809 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 747 0 134 0
Omsättningstillgångar 26 824 725 41
Tillgångar 772 824 859 41
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 761 813 847 38
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 11 11 3
Skulder och eget kapital 772 824 859 41
Löner & utdelning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0
Omsättning 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -25 -9 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 98,58% 98,67% 98,60% 92,68%
Kassalikviditet 236,36% 7 490,91% 6 590,91% 1 366,67%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...