Visa allt om Educat AB
Visa allt om Educat AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Nettoomsättning 1 043 1 234 1 676 2 994
Övrig omsättning 1 21 1 9
Rörelseresultat (EBIT) -11 42 105 867
Resultat efter finansnetto -11 8 48 834
Årets resultat 8 11 31 396
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 109 167 1 229 1 301
Omsättningstillgångar 460 980 798 689
Tillgångar 569 1 147 2 027 1 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 95 488 477 446
Obeskattade reserver 262 284 293 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 830 838
Kortfristiga skulder 211 376 428 420
Skulder och eget kapital 569 1 147 2 027 1 990
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
Löner till styrelse & VD - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 110 282 546 733
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 18 111 261 275
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 1 044 1 255 1 677 3 003
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 522 617 838 1 497
Personalkostnader per anställd (tkr) 156 283 480 607
Rörelseresultat, EBITDA 48 99 177 895
Nettoomsättningförändring -15,48% -26,37% -44,02% -%
Du Pont-modellen -1,93% 3,75% 5,23% 43,57%
Vinstmarginal -1,05% 3,48% 6,32% 28,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 96,76%
Rörelsekapital/omsättning 23,87% 48,95% 22,08% 8,98%
Soliditet 52,61% 61,86% 34,81% 33,00%
Kassalikviditet 189,57% 244,68% 172,43% 149,76%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...