Visa allt om Kapellsystem nya i Örebro AB
Visa allt om Kapellsystem nya i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 6 068 6 885 5 086 5 420
Övrig omsättning 84 81 25 175
Rörelseresultat (EBIT) 167 423 -83 3
Resultat efter finansnetto 159 411 -103 -31
Årets resultat 1 201 76 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 996 495 785 631
Omsättningstillgångar 2 445 1 742 1 981 1 509
Tillgångar 3 440 2 236 2 766 2 140
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 377 376 175 99
Obeskattade reserver 153 153 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 125 225 325
Kortfristiga skulder 2 911 1 583 2 366 1 716
Skulder och eget kapital 3 440 2 236 2 766 2 140
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 1 261 1 311 1 055 1 588
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 449 427 307 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 6 152 6 966 5 111 5 595
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 517 1 721 1 695 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 436 440 457 532
Rörelseresultat, EBITDA 392 681 143 172
Nettoomsättningförändring -11,87% 35,37% -6,16% -%
Du Pont-modellen 4,85% 19,28% -3,00% 0,19%
Vinstmarginal 2,75% 6,26% -1,63% 0,07%
Bruttovinstmarginal 66,55% 58,53% 57,31% 63,82%
Rörelsekapital/omsättning -7,68% 2,31% -7,57% -3,82%
Soliditet 14,43% 22,15% 6,33% 4,63%
Kassalikviditet 63,28% 81,68% 54,14% 61,60%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...